เกี่ยวกับเรา

About Us

บริษัท สตาร์อินเตอร์ ดีไซน์ จำกัด

เริ่มดำเนินกิจการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 ก่อตั้งบริษัทฯ โดย นางลักษนา สารธนะ เป็นบริษัทที่ดำเนินกิจการเกี่ยวกับรับเหมา ตกแต่งอาคาร ภายนอก และภายใน รวมถึงการผลิต จัดจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน และ งานระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ และระบบสาธารณูปโภค

โดยบุคลากรทีมงาน ที่มีความชำนาญ และมีอุปกรณ์ เครื่องมือที่ทันสมัย สามารถเข้าดำเนินงานด้วยความรวดเร็ว ด้วยระบบ Just In Time เพื่องานรับเหมา ตกแต่งอาคารสำนักงาน ธนาคาร บ้านพัก สระว่ายน้ำ แบบครบวงจร ด้วยประสบการณ์ในด้านงานก่อสร้าง งานเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน งานตกแต่งภายใน งานไฟฟ้าแสงสว่าง งานไฟฟ้าควบคุม งานระบบปรับอากาศ และงานระบบสาธารณูปโภค ด้วยรูปแบบ OSS (One Stop Service)

โดยทีมงานช่างที่มีความชำนาญ ฝีมือประณีต และมีผลงานเป็นที่ยอมรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี เพื่อรองรับ การขยายกิจการในด้านการงานปรับปรุง อาคาร สำนักงาน ธนาคาร หน่วยงานราชการ โรงพยาบาล มหาวิทยาลัย บ้านพัก ห้องชุดพักอาศัย ร้านค้า โชว์รูมแสดงสินค้า หลากหลายรูปแบบและขนาดเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าได้เป็นอย่างดี ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

ด้านการผลิต เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน ด้วยทีมงานบุคลากร ที่มีความชำนาญ และมีอุปกรณ์ เครื่องมือที่ทันสมัย ในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการให้บริการลูกค้า และสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าด้วยดี ตลอดระยะเวลามากกว่า 10 ปีที่ผ่านมา ภายใต้ชื่อการค้า “ Office Star ”

โดยบริษัทฯมีโชว์รูมแสดงสินค้าอยู่ที่ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล พระราม 3 เพื่อแสดงสินค้าไว้คอยให้บริการ ลูกค้าสามารถเลือกชมตัวอย่างสินค้าเฟอร์นิเจอร์หลากหลายรูปแบบ และขนาด ผลงานเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน แบบลอยตัว แบบ Semi-Build In รวมถึงงานเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน Build In แบบครบวงจร หลากหลายรูปแบบ หลากหลายขนาด ไม่ว่าจะเป็นอาคารห้างร้าน คอนโดมิเนียม อาคารชุดพักอาศัย ธนาคารกสิกรไทย (มหาชน) จำกัด
ร้านค้า โชว์รูมแสดงสินค้า หน่วยงานราชการ และมีผลงานเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งภายใน เป็นที่รับรองด้านคุณภาพ และสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าได้เป็นอย่างดี ด้านงานระบบไฟฟ้าสื่อสาร และระบบปรับอากาศ ด้วยทีมงาน บุคลากร ทีมงานช่างที่มีความชำนาญ ฝีมือประณีต ความตรงต่อเวลา ในการติดตั้ง รวมถึงการบริการก่อน และหลังการขาย เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้บริการลูกค้าได้หลากหลาย และสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าด้วยดีตลอดระยะ เวลามากกว่า 10 กว่าปีที่ผ่านมา 

เพื่อรองรับการขยายกิจการในด้าน งานปรับปรุง อาคาร สำนักงาน ธนาคาร หน่วยงานราชการ บ้านพักห้องชุดพักอาศัย ร้านค้า โชว์รูมแสดงสินค้า หลากหลายรูปแบบและขนาด และสร้างความพึงพอใจ ให้ลูกค้าได้เป็นอย่างดี

Scroll to Top